AKİL TURİZM

AKİL TURİZM

Umre Turları ve Hac Organizasyonu, Kudüs Bağlantılı Umre Turları

Umre; sözlükte, ziyaret manasındadır. Uzun ömürlü olmak, evi mamur etmek korumak anlamındada kullanılır.
“AMR” Kökünden türeyen Umre bir Hac terimi olarak bilirli bir zamana bağlı olmaksızın, niyet etmek, mikat sınırı dışında ihrama girerek Kabe'yi tavaf etmek ve Safa ve Merve tepeleri arasında Sa'y yaptıktan sonra tıraş olup ihramdan çıkmaktan ibarettir.
Şer-i ıstılahta; Beytullah'ı (Kabe'yi) hususi olarak ziyaret etmek demektir.
Umre'nin hükmü: Her insan üzerine ömürde bir defa olmak üzere sünnettir.
Umre'ye; "Hacc-ı asgar" yani "Küçük Hac" da denilir.

(0212)522 8144

İletişim Bilgileri


Harita

Seçilmiş Şirketler